073-951 55 32
info@salomea.se
073-951 55 32
info@salomea.se

REHAB OCH FRISKVÅRD

Varmt välkommen till vårt friskvård och rehab centrum! Vi arbetar här med vattenband, vibrationsgolv, laser utöver manuella och kiropraktiska behandlingar. Louise är fysio, djurakupunktör och osteopat för häst. Här kan vi ta emot din häst för både kortare och längre tränings eller rehab perioder. Vi har även ett flertal veterinärer som kommer till kliniken regelbundet samt samarbetar med din remitterande veterinär för att kunna hjälpa din häst på bästa sätt.

Rehab & Friskvård

VI ÄLSKAR DIN HÄST NÄSTAN LIKA MYCKET SOM DU GÖR

ATT JOBBA MED HÄSTAR

ETT LIV MED PASSION

Salomea Rehab är målet på min resa i ett liv där hästar alltid varit i fokus. Här har jag kunnat kombinera mina största intressen inom hästnäringen och inte bara vara med som terapeut utan aktivt även vara en del i träningen. Som tävlingsryttare och tränare älskar jag resan varje häst gör när den utvecklar sin potential. Som terapeut älskar jag att hitta balansen i hästen och se hur den kan förbättra hästens rörelsemönster.

Mer om Louise Salomea Sieka
ATT JOBBA MED HÄSTAR

ETT LIV MED PASSION

Salomea Rehab är målet på min resa i ett liv där hästar alltid varit i fokus. Här har jag kunnat kombinera mina största intressen inom hästnäringen och inte bara vara med som terapeut utan aktivt även vara en del i träningen. Som tävlingsryttare och tränare älskar jag resan varje häst gör när den utvecklar sin potential. Som terapeut älskar jag att hitta balansen i hästen och se hur den kan förbättra hästens rörelsemönster.

Mer om Louise Salomea Sieka
VATTENTRÄNING – MANUELL BEHANDLING – VIBRATIONSTERAPI – OSTEAPATI – LASER – AKUPUNKTUR

Rehab & Friskvård för din häst

Rehab och friskvård för din häst

Vattenträning är en skonsam uppbyggande träning och rehabiliteringsform. Den förebygger snedbelastning och stärker hästen i dess rakriktning. Genom att analysera hästens rörelsemönster och muskulatur kan man identifiera svagheter i dess balans och dynamik. Kontrollerar man belastningen kan man stärka utvalda muskelgrupper och bygga hästen i en bättre och mer hållbar balans. Val av bandhastighet, lutning och vattennivå styr var belastningen skall vara och hur rörelsemönstret påverkas.

Hos oss väljer du om du vill komplettera vattenträningen med andra individanpassade behandlingar, manuell behandling, osteopati, sport massage, laser, akupunktur, vibrationsterapi. Vårt mål är att hästens behov får styra behandlingen.

Louise Sieka tar emot hästar hemma på Sjöhamra för behandling men åker också ut till stall måndagar och fredagar.

Vattenbandsträning – en etablerad träningsform

Vattenbandsträning för hästar

Vattenband är ett komplement till den vanliga träningen och ett sätt att träna upp en hållbar balans. Vattenbandsträning fungerar lika bra som förebyggande/ prestationshöjande träning som i rehabiliterande syfte. Träningsformen är effektiv i ett så brett användningsområde eftersom man kan reglera och anpassa hastighet, vattennivå och lutning. Detta ger tränare en möjlighet att rikta träningen efter hästens svagheter och behov.

Det som är unikt vid vattenträning är möjligheten att kunna träna det svaga på ett skonsamt sätt. Muskler, leder, senor och ligament tränas på samma sätt som vid markarbete men utan samma belastning. Med mycket vatten kan viss viktavlastning ske samt nedslaget bromsas och behovet att stötdämpa blir mindre.

Genom ett större motstånd tränas hästens svagheter på ett enkelt sätt. Hästens balans påverkas på ett bra sätt utan att hästen avlastar sig i sina starka sidor. Det kräver samtidigt mycket av tränaren som kör bandet då denne liksom, ryttaren, kusken eller tränaren på marken måste kunna läsa av hästen och korrigera när det behövs både tempo, takt och rytm för att nå optimalt resultat. Alla hästar har en balans de för sig i där de utnyttjar sig styrka och skyddar sina svagheter. Detta fungerar bra så länge inget stör balansen som en ny ryttare, sadel, skoning, skada eller nytt träningsupplägg. Det som är svagt är alltid lätt att överbelasta då det är otränat och det starka alltid utsatt för högre belastning. Det krävs med andra ord en fin balansgång mellan att träna hästen jämn utan att överbelasta de svaga eller samtidigt inte låta hästen gå för mycket i sin starka balans så överbelastningen sker där av för högt tryck. Detta gör vattenträningen effektiv oavsett om det är som friskvård eller i rehabiliterande syfte. Här kan vi minska belastningen och samtidigt träna det svaga, det köper oss tid med mindre slitage.
Möjligheten att träna det svaga med mindre belastning är det som gör vattenbandet så effektivt vid rehabilitering av skador. För en skadad häst innebär vattenbandsträning att de får komma igång snabbare med träningen och minskar en del av den begränsande konvalescentperioden. Största oron med en skadad häst är de sekundära skador eller överansträngningar som kommer när den primära skadan avlastas. Därför vill man träna den skadade hästen så liksidigt som möjligt och återbygga en hållbar balans. Skador kommer ofta av överbelastningar eller trauma. I båda fall har du en balans i hästen där den avlastar det svaga och skadade. Ibland har hästen under längre tid gått och avlastat en svaghet som givit den överbelastning som nu behandlas. Det är alltid en balansakt att träna upp det svaga. Om det tränas för mycket är risken en ny inflammation eller att vävnaden inte håller för belastningen. Tränas svagheten för lite avlastar hästen sig någon annanstans och problemen kan leda till flerbens hältor eller vandrande problematik. En frisk och hållbar häst är stark och har en god balans. Hästen kan då avlasta sig när den får problem men fastnar inte i en balans som snedbelastar och sliter.
Vattenhöjden påverkar hästens rörelsemönster och är mycket effektivt vid ryggproblematik. Hästens flexibilitet ökar samtidigt som kroppshållningen kan påverkas. Hästen får en bättre balans och stabilitet utan belastning på ryggen. Vattnet skapar ett motstånd för ledrörelsen som tränar upp den stabiliserande muskulaturen. Vi kan med vattnet låta hästen träna i en bättre hållning genom att viktavlasta och ändra hästens rytm samt rörelsemönster.

Under träningen går hästens hållning och balans att kontrollera så hästen byggs upp i en korrekt position. Hastighet, vattenhöjd och lutning ändras inte så då arbetar hästen i det läget vi satt den i. Detta gör träningen mycket effektiv och muskelmassa byggs upp relativt snabbt. Hästen behöver inga långa pass men vila emellan så återhämtning kan ske. Träningen kan vara mycket mjölksyrebildande och därför står hästarna alltid på vibrationsgolvet efter träningspasset.

Vi kan ofta se en förbättrad balans och skrittkvalité samt liksidighet efter en vattentränings period. Bärkraften förbättras men man måste komma ihåg att vi ska bygga hästar som ska hålla för sitt jobb och bli bättre för sin disciplin. Då måste de också tränas på bandet i den balans de sedan ska prestera i. Vi blir inte bättre på att hoppa högt om vi bara tränar på att springa långt!

I vattenträningen hos oss ingår behandling för att vi ska kunna hålla efter de försvar som finns och skapa en ny hållbar balans i hästen. Vid behov arbetar vi hästarna för hand eller på töm/ i longering. Vi har banor i både hårt och mjukt underlag samt bommar för ett komplett markarbetsprogram.

Vi samarbetar i vårt arbete med hästens behandlande veterinär men har också Quentin Pleyers med specialistkompetens på rehab hos oss om vi behöver uppföljning på plats. Vi har även en mycket duktig hovslagare (godkänd av jordbrukverket) hos oss som kan sko och hjälpa till med sjukbeslag. Med jämna mellanrum har vi både Human Osteopat samt sadel och bettutprovare på plats så vi kan gå igenom ekipaget från alla vinklar.

Hur kan vi aktivt arbeta med hästens egna försvar?

Hästens egna försvar

Kroppens egna läkning är beroende av en fungerande cirkulation av vätskor. Slaggprodukter måste bort och nytt blod med näring, syre och vita blodkroppar måste fungera. Svullnader, ärrvävnad och leder som inte rör sig påverkar cirkulationen negativt. Det är rörelser i musklerna som hjälper venerna att ta blodet tillbaka för att syresättas och renas. Rör sig kroppens leder som de ska och musklerna är smidiga fungerar cirkulationen. Kroppen bekämpar då inflammationer och läker skador effektivt.

Kroppen behöver en god cirkulation för att få bort det inflammationsbildande slagget och få dit försvaret. Laser, vibrationsträning och akupunktur jobbar alla aktivt med kroppen egna försvar. På veterinärsidan använder man sig också av kroppens egna försvar när man behandlar med IRAP. I akupunkturen arbetar man med fascia kopplingar och blodcirkulationen. Med lasern ger man snabbare energi till immunförsvaret på platsen som man lasrar. Energin når annars dit med blodet från magen och den mat vi konsumerat.

Vibrationsgolv

Träning på vibrationsgolvet är ett komplement till våra andra behandlingar. Det är både en mycket skonsam träningsform och fungerar som en behandling i sig.

Vårt vibrationsgolv är installerat i en mindre box där hästarna står lösa. De kommer snabbare till ro i en för dem en normal box. De kan äta hö samtidigt och då de inte måste vara uppbundna kan vi enklare se hur de beter sig och reagerar på behandlingen.

När hästen står på golvet gör vibrationerna att hud, fascia och muskler rör sig. Genom vibrationerna kommer lymfsystemet och blodcirkulationen igång. Då transporteras slagg -produkter och mjölksyra bort vilket underlättar cirkulationen. En god blodcirkulation till de nedre lederna förebygger ledinflammationerna och gynnar hovarnas tillväxt.

De vertikala vibrationerna kräver bara att de små musklerna aktiveras för att hästen ska stå i en neutral hållning. Detta gör att de större muskelgrupperna slappnar av och blodet slussas lättare igenom. Vi tränar då hållningen samtidigt som vi ökar blodcirkulationen. Många hästar står gärna och avlastar sig. Det blir mycket jobbigt då vibrationerna ökar på de ställen där belastningen finns. kroppen svarar genom att öka stabiliseringen där. Detta gör att hästen håller balansen jämnare och ställer sig i en neutral hållning utan ytterlägen. En häst som står med sänkt rygg och benen bakom sig står i ett ytterläge och kommer således kliva mer inunder sig och lyfta ryggen för att minska ansträngningen.

De små vibrationerna som håller igång blodcirkulationen ökar smidigheten i muskulaturen samtidigt som de små stabiliserande och balanserande rörelserna hästen konstant gör mjukar upp korta och ansträngda muskler på ett skonsamt sätt.

Denna väldigt skonsamma träning och slussning av kroppens vätskor kan användas även under boxvila. Detta gör att hästen inte förlorar lika mycket muskler samt skyndar på kroppens egna läkning genom den ökade blodcirkulationen och minskar konvalescenstiden.
Vibrationerna används även på vissa veterinärkliniker som en del i behandlingen av kolik och tarmvred. Framför allt gaser med även förstoppningar kan förebyggas med regelbunden vibrationsträning genom att vibrationerna hjälper tarmarna att röra på sig och luften förflyttar sig lättare vilket minskar smärta och underlättar en normal tarmrörelse.

Vibrationsträningen är ett effektivt hjälpmedel i läkningsprocessen av vävnadsskador som senskador och gaffelbandsskador. Vid problem med patellaupphakningar eller svaga bakknän är det en både skonsam träning av korrekt position av knäet samt bra förebyggande träning för att undvika överansträngning.

Vid ryggproblematik som kissing spine, återkommande inflammationer, muskelspändhet och muskelatrofi (muskelbortfall av t ex sadeltryck) är träningen mycket skonsam. Den smärtlindrar och gynnar muskeluppbyggnaden i en bättre hållning samtidigt som den är förebyggande mot återkommande inflammations problematik.

Frågor och svar

Stall Salomea

Inte behandlingen i sig även om spända muskler kan göra ont ibland innan de släpper precis som på oss. Behandlas hästen för smärta av t.ex. ett sadeltryck, trauma eller efter att ha avlastat en skada kommer behandlingen släppa på den akuta smärtan. Har hästen gått med smärtan länge har den skyddat sig med muskler som blivit stumma och har en viss okänslighet i området. Denna känsel återställs vid behandling och hästen kan bli ännu mer reaktiv på området innan irritationen lägger sig. Vid den typ av långvarig smärta rekommenderar vi avsuttet arbete tills hästen inte ömmar och har bra cirkulation i området. Är det ett långsiktigt eller kroniskt problem är noggrann avsutten uppvärmning och korta pass, icke mjölksyre genererande viktigt.

Ja, om din häst har underliggande problem som den skyddar och avlastar i kroppen. Det betyder att hästen till exempel behandlas kiropraktiskt för att den har ont i ryggen och lägger sig på ena bogen. När vi behandlar hästen flyttar vi balansen. Hästen i exemplet har en balans fram till ena bogen och vi återställer balansen till en jämnare viktfördelning. Hästen kan då ha skyddat svaga bakknän genom att låsa rörligheten i ländryggen och flytta vikten framåt. Hästen löper då risk för att överanstränga sig fram eller att den har haft en underliggande problematik bak med hälta som den avlastat fram.

Här gäller det att upptäcka det svaga som hästen avlastar i tid så man kan hitta en hållbar balans i hästen. Har hästen en underliggande problematisk är det viktigt att upptäcka den tidigt så hästen inte får pålagringar av att ha skyddat en hälta för länge. Gör gärna en regelbunden hälsokoll med veterinär så inga små enkla problem missas och blir till stora problem längre fram.

Priserna hittar du under prislistan. Om du undrar över något annat så kan du ta kontakt med oss.

Vi vänjer alltid in hästarna på bandet försiktigt i det tempo som de klarar av. Vi vill ha hästar som är trygga och glada i arbetet. Här värnar vi om hästen som individ och anpassar oss därefter. Alla hästar kan gå på bandet och många som tycker duschen är läskig klarar vattenbandet mycket bättre än duschen. Vet du med dig att din häst är bakskygg eller mycket rädd av sig rekommenderar vi att du bokar ett prova på paket om 30 min x 3. Där vänjer vi hästen långsamt och ser hur mycket tid som behövs innan hästen är redo att börja träna.

Vi använder inga kemikalier i vårt vattenband och har dubbla tankar med extra rening utöver sandfiltret i form av ultraviolett ljus samt aktivt kolfilter för att säkra vattenkvaliteten. Vi byter alltid vatten minst varannan vecka och rengör hela bandet även under tanken. Allt för att varken bakterier eller sediment ska irritera karleder, hovar eller små sår.

Se till att hästen får en mångsidig träning, gör regelbundet avsutten träning så du ser hästens rörelsemönster, ser förändringar och upptäcker vilka problem som kommer från ryttaren/kusken.

Har du en häst som hänger i en töm eller tygel, inte kan fatta en viss galopp, är svår att sko eller blir grinig när utrustningen kommer fram finns det underliggande problem vi kan lösa innan de visar sig som skador och hältor. Tänk på att alla förändringar måste få ta tid, rom byggdes inte på en dag.

Vi använder oss av laser från Irradia. På irradia.se kan du läsa mer om hur laser fungerar. Du kan kontakta Cecilia Lind för att köpa, hyra eller leasa om du behöver under en skadeperiod.

Tjänster

En frisk och hållbar häst får vi genom medvetenhet om hästens styrkor och svagheter. Då kan vi stärka våra hästar och undvika överansträngning. Hästägandet är en resa med en partner vi känner utan och innan!

Vi har tagit fram friskvårdspaket för att kunna vara en del i er vardagsträning och undvika skadeperioder genom att vi medvetet arbetar med hästens styrkor och svagheter mot en optimal balans. Ni är självklart även välkomna till oss för enstaka behandlingar och träningspass. Vi lägger upp en plan som passar era behov och vardag.

Har ni rehab tillägg på försäkringen och vill ha hjälp med en rehab plan hjälper vi er med det! Vi har då en löpande kontakt med behandlande veterinär

Friskvårdspaket

 • Två vattenträningspass, en behandling och övernattning på box.*
  1 900 kr

 • Två vattenträningspass och övernattning på box.*
  1 000 kr

 • Startpaket introduktion för ovana eller rädda hästar
  3 x 30 min i rehaben. Invänjning av miljö, utrustning och gå på vattenbandet.*
  1 150 kr

 • Intensiv weekend; tre dagar med 3 x Vattenträning, En Behandling inkl uppföljning samt uppstallning på box.*
  2 400 kr

 • En vecka med vattenträning, vibrationsgolv, behandling med uppföljning samt laser efter behov och uppstallning.
  4 000 kr per vecka

Extra dagar 571 kr/ dag
* Vibrationsgolv och/ eller laser ingår vid behov
Inför sin vistelse hos oss ska du ta med ett ifyllt exemplar av vårt uppstallningskontrakt. Ladda ner pdf >>

Övrigt

 • Vattenträningspass 450 kr, ca 45 min totalt*
 • Klippkort 10 st pass 4 000 kr*

 • Vattenträning plus behandling, ca 75 min. totalt 1 200 kr*

 • Behandling fysioterapi/osteopati inkl vibrationsgolv, ca 45 min totalt 900 kr*

 • Behandling ute hos kund i stall med minst 4 st hästar. 900 kr plus resekostnad

 • Avbroddning 150 kr

 • Endast uppstallning pony/islandshäst 150 kr

 • Endast uppstallning stor häst 200 kr

* Vibrationsgolv och/ eller laser ingår vid behov
Inför sin vistelse hos oss ska du ta med ett ifyllt exemplar av vårt uppstallningskontrakt. Ladda ner pdf >>

AVEL/HINGSTAR

Louise har en mindre avelsverksamhet med fokus på få fram tävlingshästar på hög nivå. Hennes mål är att alltid kunna tävla på hästar från sin egen avel. Vi får två – tre föl per år och kommer sälja 1 – 2 avkommor efter inridningen eller senare som färdiga tävlingshästar.

Vi har även ett antal hingstar som betäcker när det fungerar under tävlingssäsongen.

AVELSHINGSTAR

AVEL/HINGSTAR

Louise har en mindre avelsverksamhet med fokus på få fram tävlingshästar på hög nivå. Hennes mål är att alltid kunna tävla på hästar från sin egen avel. Vi får två – tre föl per år och kommer sälja 1 – 2 avkommor efter inridningen eller senare som färdiga tävlingshästar.

Vi har även ett antal hingstar som betäcker när det fungerar under tävlingssäsongen.

AVELSHINGSTAR

Om Louise Salomea Sieka

Louise Sieka Salomea

Mitt första mötet med hästar var som 2 åring, jag sattes på en hästrygg grep tag i manen och ville aldrig släppa taget. Efter det var jag fast och hästarna blev mitt stora intresse i livet. När jag var liten räddade jag skator, kråkor, hackspettar, födde upp både harpaltar och andra djur som skadat sig och älskade när belöningen kom och de kunde släppas fria igen. Djurintresset var stort men också nyfikenheten på kroppen och dess balans.

Jag brukade övade tills jag kunde skela och samtidigt se på båda sidor av vägen till mammas stora oro. Skrev och övade allt möjligt med både höger och vänster hand för att bli en bättre ryttare. Vet inte om intresset för jämnhet och balans för att jag är ambidext (dubbelhänt) eller om det alltid funnits där.

Som 5 åring fick jag äntligen börja på Djursholms ridskola där jag red fram till studenten. Den grund jag fick där är jag ytterst tacksam för, jag fick med mig en väl planerad ryttarutbildning jag använder en idag. Jag har numera dressyren för min egna ryttarutbildning som hobby under lågsäsong.

På 90talet lärde jag känna islandshästarna. De har sedan dess haft stor plats i mitt liv och jag har försörjt mig inom sporten i 10 år. Tävling, utveckling och prestation har alltid varit min drivkraft. Jag har brunnit för att utveckla rörlighet och hitta vägarna till en lyckad prestation.

Fram till idag har jag haft egen verksamhet med träningshästar, försäljningsstall, ridskola och inackorderingar. Främst arbetade jag med träningshästar och älskar fortfarande mest utbildningsarbetet av tävlingshästar.

Jag började mitt hästföretagande tidigt och nådde mina mål tidigt för att sedan inse att det var nått annat som skulle göra varje dag spännande och fantastisk.
I jakten på ett nytt mål pluggade jag en kandidat på SU, jag fick då tid att satsa helhjärtat på mina tävlingshästar. För att kunna prestera så nära ens fulla kapacitet som möjligt måste allt som begränsar bort. Det måste finnas rörelsefrihet i balans med stabilitet. Här hittade jag det intresse som kombinerar alla mina passioner.

Liksidighet, balans, rörlighet och kraft är det vi letar efter oavsett sport och prestation.
Mitt egna intresse för hur kroppen balanserar sig och fungerar kunde kombineras med hästar och rörlighet. Jag hittade hem i mitt arbete som aldrig har en tråkig stund och alltid manar mig att utvecklas.

Utbildning

Equiterapeut Louise Sieka

Jag började min grundutbildning till Equiterapeut som de flesta kallar mitt yrke i Sverige. Jag insåg snabbt att vi har ett kommande problem här i Sverige utan någon central utbildning och gemensam certifiering.
Jag har därför valt att i största möjliga mån fortsätta min utbildning internationellt där det finns en statlig granskning eller certifiering för yrkestiteln. Detta gör att jag är godkänd att arbeta även internationellt.
Det roligaste i arbetet som fysio / osteopat är likheten mellan träning av häst och behandling av häst. Du arbetar på två sidor av samma mynt och jag hoppas jag aldrig kommer till den dagen då jag känner mig full lärd och slutar att utvecklas.

Utbildningar och titlar jag samlat på mig genom åren

 • Grundutbildning terapeut
 • Equine Bodyworker; sportmassage, soft tissue manipulation, muscle activation
 • Hästakupunktör
 • Osteopat EDO pågående och oerhört utvecklande
 • Praktik med veterinary bodyworker i USA och Massör samt Osteopat i Stockholm
 • Laserterapeut
 • Lymfmassage
 • Kinesiotejpning
Salomea Friskvård & Avel Vallentuna

Skicka gärna ett sms med er förfrågan så svarar vi när vi inte arbetar med hästarna. Gäller det ett rehab uppdrag skicka gärna ett mail med journal och kontaktuppgifter till behandlande veterinär om denne vill hållas informerad under rehabiliteringen. Vi har vår fulla uppmärksamhet på hästarna och kan därför sällan svara i telefon. Vi har telefontid 10-11 på vardagar. Vi ringer upp om det behövs efter kontakt via sms eller mail.

Salomea Friskvård & Avel AB

Salomea Friskvård & Avel Sjöhamra Vallentuna

Ibland visar kartan fel, så kolla skyltar och åk höger vid Salomea Ridsport. Välkomna!

  Jag samtycker**

  ** Jag godkänner att ni sparar min information för att kontakta mig angående det här ärendet. Läs vår Integritetspolicy.